Το «Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε το 2022 με το ΦΕΚ 5349/17-10-2022/τ. Β  με στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Με την ίδρυσή του το Κέντρο θα λειτουργεί βάσει του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού, όπου περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας του.