ΚΕΔΙΜΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

Γραμματεία :

Email:  kedima@aspete.gr

Τηλέφωνο: 2102896xxx

Επιστημονικός Υπεύθυνος :

Ανδρέας Οικονόμου

Μελη Ερευνητικής Ομάδας :

Ιωσήφ Φραγκούλης

Γομάτος Λεωνίδας

Κυπαρισσία Παπανικολάου

Το Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης είναι το αποτέλεσμα ενός οράματος και μιας επιστημονικής συζήτησης ετών στο πεδίο  της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Ο στόχος του είναι η προώθηση και η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το Κέντρο υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ και τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, να καταγράψουν τις ανάγκες τους, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την αξιοποίηση και των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Κυρίως, όμως,  στοχεύει στη δημιουργία μιας κουλτούρας υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, προκειμένου να δημιουργήσουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα,  που θα διευκολύνουν και θα στηρίζουν τη μάθηση των φοιτητών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Τελευταία Νέα του ΚΕΔΙΜΑ